Hilsen fra styreleder i Viken idrettskrets

Postet av Hans Martin Arnesen den 25. Jan 2020


Hei og godt nyttår til alle idrettsvenner i Viken


                                                                                         


 Av: Helen Kyhen, 22. jan 2020    

                  

Den første januar 2020 ble de tre idrettskretsene Østfold, Buskerud og Akershus til Viken idrettskrets, 
Norges største idrettskrets. De 1545 idrettslagene, de 51 idrettsrådene og 55 særidrettene fikk en ny samarbeidspartner.                                                       

Styret og administrasjonen har allerede tatt avkast. Vi er klare til å brette opp ermene og gjøre alt vi 
kan for å få de tre tidligere, velfungerende idrettskretsene til å bli enda bedre. Vi vil fortsatt være 
lokalisert i Drammen, Fredrikstad og Strømmen.  

For deg som er redd for at etableringen av Viken idrettskrets vil berøre selve aktiviteten i lagene 
og at reiseavstand til og fra aktivitet/kamp vil bli lengre, - så kan vi berolige dere med at aktiviteten i 
de 55 ulike særidrettene vil bli organisert akkurat som før i regi av lagene og særidrettene. Det kan dog 
være at noen vil få endringer i aktivitetsgrensene på grunn av kommunesammenslåinger.  

Vi vil yte samme service som før. Men vi har et ambisiøst mål om å opparbeide oss en større dybdekompetanse enn tidligere, en kompetanse som vi håper kommer klubber, idrettsråd, særidretter 
og andre samarbeidspartnere til gode. 

Ansatte og styret

Administrasjonen er nå delt inn i ulike team med ulike oppgaver og funksjoner. Sammen med styret og oppnevnte utvalg håper vi på at summen av utadrettet virksomhet blir minst like god som før og som nevnt, 
med en større grad av dybdekompetanse. 

Noe av det som vi har stor forhåpning til er at vi i større grad enn tidligere kan sette politisk påvirkning i 
fokus. Fire av de ansatte vil jobbe i et administrativt team for politisk påvirkning og legge til rette for at 
styret kan få gode arbeidsforhold opp mot politiske nivå både på lokalt og sentralt hold. Vi håper også at vi gjennom denne organiseringen i større grad enn tidligere vil kunne bistå idrettsrådene i deres arbeid. 

Vi er to uker inn i den nye organisasjonen og mye er nytt, men vi, både ansatte og tillitsvalgte har stor tro 
på at vi skal bli synlige, lette å få kontakt med og bistå med riktig respons når dere tar kontakt. Allerede i skrivende stund har administrasjonen fått inn over hundre henvendelser angående de nye lovene som 
trådte i kraft 1. januar og andre organisasjonssaker fra idrettslag og idrettsråd. 

Den viktigste jobben for oss i Viken idrettskrets denne våren, sammen med å opprettholde all forventet 
aktivitet, er å skape en felles kultur, gjøre hverandre gode og legge en god plan for kommende år.  

Den første milepælen er å gjennomføre vårt første ordinære kretsting. Dato for kretstinget er satt til lørdag 
9. mai. Styret som ble valgt på det ekstraordinære kretstinget den 19.10.19 ble valgt fram til 2022, så 
saker til det ordinære tinget vil være godkjenning av regnskapene for 2019, velge ny valgkomitegi 
en god status for den nye idrettskretsen og ikke minst ha god tid til å drøfte og vedta vår strategiplan for perioden 2020-2022.  

Sett av datoen, alt annet om kretstinget kommer senere. Frist for utsendelse av dokumenter er 9. april. 

På vegne av styret i Viken idrettskrets ønsker jeg dere alle et riktig godt Viken-år! 

Vi i Viken! 

Roar Bogerud
Styreleder 


 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline