Styret vårt

Leder Heidi Hille Arnesen

Rolle: Leder

Arbeidsoppgaver: Nye medlemmer. Antidopingansvarlig. Nøkkelansvarlig. Samarbeid med kommunen og andre. Lagledere/hotell stevner. Smittevernansvarlig. Styremøteansvarlig. Hjemmeside. Økonomiske søknader/støtte fra div./m kasserer. Dommer.
Tlf: 41 27 84 32
Epost: ilkraftsport@gmail.com

Nestleder Lene Einarsen

Rolle: Nestleder. Arbeidsoppgaver: Treneransvarlig. Nye medlemmer. Oppdatere og lage nye profiler. Klubbens medaljeoversik.Orden i lokalet. Dommer. Referent styremøter. Hjemmesiden.

Epost: kraftsport.hjemmeside@gmail.com

Kasserer Ellen Aaserud

Rolle: Kasserer. Innmelding. Medlemskontingent og treningsavgift. Påmedling til stevner. Lisensansvarlig.Fakturaansvarlig. Økonomiske søknader i samarbeid m leder. Budsjett og regnskapsansvarlig. Kurs i powerlifting live.

Tlf: 93 41 60 60

Epost: ilkraftsport@gmail.com

Marius Jørve Arnesen

Rolle: Styremedlem.

 Arbeidsoppgaver: Materialforvalter og innkjøpsansvarlig. Regionstrener. Dommer.

Epost: ilkraftsport@gmail.com

Arnfinn Waldemar Kopperud

Rolle: Styremedlem.

Arbeidsoppgaver: Sponsoransvarlig. Kontaktperson vektløfting

Epost: ilkraftsport@gmail.com

Paul Barton

Rolle: Styremedlem.

Arbeidsoppgaaver: IT/teknisk ansvarlig. Plattingmannskap egne stevner. Treningsveileder.

Epost: ilkraftsport@gmail.com

Eva Engskar

Rolle: Varamedlem

Arbeidsoppgaaver: Årsberetning

Epost: ilkraftsport@gmail.com

Levert av IdrettenOnline